Du køyrer trygt, med oss frå Voss!

På vegen for deg, 24 timar i døgnet. 365 dagar i året.

Frå og med 16.08.2021 vil Voss Taxi kunna tilby rabattar for studentane på Voss. Mot framsyning av gyldig studentbevis vil alle studentar få 20% rabatt ved bestilling av drosje.

Tilbodet er i første omgang eit prøveprosjekt som me vonar kan væra til nytte for dei yngre, og ei ekstra tryggheit for dei føresette.


  • Tilbodet gjeld heile døgnet/heile året
  • Gyldig studentbevis for inneværende skuleår
  • Gjeld ikkje ved bruk av app bestilling
  • Be alltid om kvittering

Voss Taxi er stolte sponsorar av