Du køyrer trygt, med oss frå Voss!

På vegen for deg, 24 timar i døgnet. 365 dagar i året.

Bestill Taxi i VY appen

Tryggleik i fokus

Målet vårt er at du skal kunna føla deg trygg og ivaretatt når du sitt på med oss. Me har profesjonelle og erfarne sjåførar og tilsette. Samstundes som alle bilane våre har:


 • Taksameter (TDS - Transport Data Systems)
 • Betalingsterminalar (Ingenico) for kortbetaling og TT
 • Minimum Euro6 motorar
 • Heil elektriske bilar
 • Periodiske køyretøykontrollar kvart år (PKK)
 • Drosjeforsikring
 • Løyvegaranti
 • Godkjend barnesikringsutstyr
 • Førstehjelpskurs
 • Gyldig Køyreseddel
 • Taushetsavtalar
 • Kompetansekrav (Løyvekurs)
 • Glattkøyringskurs
 • Lampe på taket
 • Logo & Løyvenummer

Voss Taxi er medlem

av

Norges Taxiforbund

Me brukar taksameter

levert av

Transport Data Systems