Ris og ros

Her kan du sende formelle klager, eller ros til oss.

Send klage

Visst du ynskjer å retta ein formell klage, skal denne framsettast skriftleg på klageskjemaet ovanfor.

Me sender deg innan 14 dagar ein skriftleg beskjed på at klagen er motteken, og informasjon om forventa behandlingstid.


Formelle klagar vil besvarast skriftleg. Dokumentasjon vedrørande klagen oppbevarast hjå oss i tre år etter at klagebehandlinga er avslutta.

 

Gje oss ros eller ris

Me ønskjer dine synspunkt, tilbakemeldingar og tips til forbetringar. Det er den beste hjelpen du kan gje oss i arbeidet med å verta endå betre.