Lyst til å ha verdas beste kontor utsikt?


Me søkjer etter nye sjåførar til både heiltids og deltids stilling. Skift jobbing, dag, kveld og natt!

Er du vår nye sjåfør?

Voss Taxi er i vekst og søkjer sjåførar til oppdrag i Voss Herad og omegn.

 

Arbeidsoppgåver: Persontransport, køyring av skuleborn, pasientransport m.m

 

Me ser etter: Sjåfører som er blide og serviceinnstilte personar som likar å jobba med mennesker, og er glad i å køyra bil.

 

Voss Taxi tilbyr

Gratis sjåførkurs!


Tilbudet betinger at du oppfyller vanlige krav for å bli taxisjåfør, det vil sei at du må være over 20 år og ha hatt førerkort i minst to år. Du må også ha tilfredsstillende norsk- kunnskaper. Du må som sjåførkandidat betale for obligatorisk teoriprøve hos Statens Vegvesen  – men denne kostnaden får du refundert dersom du fullfører kurset og byrjer å jobba for ein av våre taxieigere.


Formelle krav til drosjesjåfører i Norge - Kjøreseddel


For å kunne kjøre drosje i Norge må man ha kjøreseddel i tillegg til førerkort. Kravene for at man skal kunne få kjøreseddel er at ein:


Må være fylt 20 år 

Må ha hatt førerkort i minimum 2 år sammenhengende

Har bestått teoriprøve hos Statens vegvesen – eller YSK for persontransport

Oppfyller helsekravene for persontransport mot vederlag

Har en slik vandel at politiet ikkje finn vedkommande uegna til å føre drosje.

Søkere frå land utenfor EØS området må ha minimum fire års botid i Norge


 I tillegg kommer Voss Taxi krav


Gjennomført sjåfør opplæring hjå oss

Kjenntmannsprøve

Beherske norsk skriftleg og muntleg på B2 nivå eller bedre.

Pliktar å utføre eventuelle kurs sentralen finn naudsynt. Som t.d. førstehjelp.

Underskreven tausheit og lojalitets avtalar med sentralen

Arbeidskontrakt med prøvetidsbestemmelsar

Bestått pasientreiser E Læring kurs.

Send oss ein forespørsel på sjoff@vosstaxi.no

Gå inn på lenka under for meir informasjon