ROS

Her har ein muligheten til å gje oss ros og skryt om ein skulle ha behov for det. Skriv gjerne kva det gjeld og om kven eller kva det dreiar seg om. Positive tilbakemeldingar er lyspunkt som ein alle treng i kvardagen.

Kontakt oss

Send oss ein epost